Inženiring

Za potrebe strank prevzamemo inženiring za gradnjo in investicijsko vzdrževanje stavb (poslovnih in stanovanjskih) od idejnega projekta do izvedbe (arhitektura, statika, instalacije,…).

Smo strokovnjaki na področju projektiranja strojnih instalacij, elektro instalacij, arhitekturnega in gradbenega projektiranja, projektantskega in gradbenega nadzora, svetovalnega in izvedbenega inženiringa, energetske sanacije in izvedbe nizkoenergetskih objektov na ključ.

Svetujemo na področju učinkovite rabe energije, pripravimo rešitve in optimiramo porabo energentov (toplotne črpalke, biomasa, …). Pripravimo vso potrebno dokumentacijo za subvencijo pri Ekoskladu.

Svetovalni inženiring

 • svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta
 • povezovanje nalog projektnega in izvedbenega managementa
 • idejna zasnova – idejni projekt
 • izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del)
 • procesi izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb)
 • nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami

Investicijski inženiring

 • opravljanje predhodnih del – iskanje primernih lokacij, ugotavljanje namembnosti zemljišč,
 • pridobivanje in urejanje zemljišč,
 • pridobivanje vseh potrebnih soglasij in dovoljenj za gradnjo,
 • izdelava identifikacije investicijskih projektov in izdelava predinvesticijskih zasnov,
 • izdelava investicijskih programov in študij,
 • analize ekonomičnosti, rentabilnosti ter drugih ekonomskih in finančnih kazalcev investicije,
 • pregled in usklajevanje tehnične dokumentacije,
 • svetovanje pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev,
 • izdelava projektne dokumentacije od idejnih načrtov do projekta izvedenih del in projekta za etažne lastnike,
 • finančni inženiring – stroškovna kontrola gradnje,
 • zbiranje podatkov in dokumentacije v postopku za oddajo objektov v gradnjo, pripravljanje pogodb z izvajalskimi podjetji,
 • pravne storitve,
 • cenitve nepremičnin,
 • gradnja objektov,
 • nakup in montaža naprav in opreme,
 • pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj, ki so potrebna za obratovanje (tehnični pregled, uporabno dovoljenje)
 • izročitev zgrajenega objekta v obratovanje,
 • usposobitev vaših ali pogodbenih delavcev, ki so potrebni za uporabo in vzdrževanje objekta,
 • organizacija, vodenje in usklajevanje.

Izvedbeni inženiring

 • vodenje projektov v fazi izvedbe projekta,
 • gradnja celovitih objektov za znanega naročnika, na osnovi že izdelane projektne dokumentacije,
 • izvedba tehničnih pregledov izvedenih objektov,
 • svetovanje in koordiniranje izdelave, nakupa in montaže naprav in opreme,
 • vodenje upravnega postopka do pridobitve uporabnega dovoljenja,
 • izročitev zgrajenega objekta v obratovanje in uvajanje uporabnika za uporabo.